วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดเมืองฮาม – 330205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดเมืองฮาม

ภาษาไทย : ต. กุดเมืองฮาม  อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ

English : Kut Mueang Ham ,Yang Chum Noi, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330205

รหัส อำเภอ : 3302

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.235

ลองติจูด : 104.319

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.235,104.319,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/