วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดเพียขอม – 401802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดเพียขอม

ภาษาไทย : ต. กุดเพียขอม  อ. ชนบท จ. ขอนแก่น

English : Kut Phia Khom ,Chonnabot, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401802

รหัส อำเภอ : 4018

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.032

ลองติจูด : 102.613

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.032,102.613,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/