วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดเชียงหมี – 350807

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดเชียงหมี

ภาษาไทย : ต. กุดเชียงหมี  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Kut Chiang Mi ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350807

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.313

ลองติจูด : 104.446

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.313,104.446,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/