วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดเค้า – 401701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดเค้า

ภาษาไทย : ต. กุดเค้า  อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

English : Kut Khao ,Mancha Khiri, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401701

รหัส อำเภอ : 4017

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.114

ลองติจูด : 102.492

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.114,102.492,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/