วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดหมากไฟ – 410304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดหมากไฟ

ภาษาไทย : ต. กุดหมากไฟ  อ. หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

English : Kut Mak Fai ,Nong Wua So, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410304

รหัส อำเภอ : 4103

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.057

ลองติจูด : 102.645

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.057,102.645,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/