วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดสะเทียน – 390404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดสะเทียน

ภาษาไทย : ต. กุดสะเทียน  อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

English : Kut Sathian ,Si Bun Rueang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390404

รหัส อำเภอ : 3904

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.056

ลองติจูด : 102.238

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.056,102.238,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/