วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดรัง – 441201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดรัง

ภาษาไทย : ต. กุดรัง  อ. กุดรัง จ. มหาสารคาม

English : Kut Rang ,Kut Rang, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 441201

รหัส อำเภอ : 4412

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.072

ลองติจูด : 103.000

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.072,103.000,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/