วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดยาลวน – 341121

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดยาลวน

ภาษาไทย : ต. กุดยาลวน  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Kut Ya Luan ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341121

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.731

ลองติจูด : 105.029

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.731,105.029,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/