วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดยม – 361005

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดยม

ภาษาไทย : ต. กุดยม  อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

English : Kut Yom ,Phu Khiao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361005

รหัส อำเภอ : 3610

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.417

ลองติจูด : 102.202

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.417,102.202,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/