วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดผึ้ง – 390508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดผึ้ง

ภาษาไทย : ต. กุดผึ้ง  อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู

English : Kut Phueng ,Suwannakhuha, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390508

รหัส อำเภอ : 3905

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.549

ลองติจูด : 102.315

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.549,102.315,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/