วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดป่อง – 420101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดป่อง

ภาษาไทย : ต. กุดป่อง  อ. เมืองเลย จ. เลย

English : Kut Pong ,Mueang Loei, Loei

รหัส ตำบล : 420101

รหัส อำเภอ : 4201

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.493

ลองติจูด : 101.732

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.493,101.732,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/