วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดปลาดุก – 441302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดปลาดุก

ภาษาไทย : ต. กุดปลาดุก  อ. ชื่นชม จ. มหาสารคาม

English : Kut Pla Duk ,Chuen Chom, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 441302

รหัส อำเภอ : 4413

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.588

ลองติจูด : 103.138

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.588,103.138,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/