วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดประทาย – 340709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดประทาย

ภาษาไทย : ต. กุดประทาย  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Kut Prathai ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340709

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.966

ลองติจูด : 105.196

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.966,105.196,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/