วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดบาก – 470301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดบาก

ภาษาไทย : ต. กุดบาก  อ. กุดบาก จ. สกลนคร

English : Kut Bak ,Kut Bak, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470301

รหัส อำเภอ : 4703

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.051

ลองติจูด : 103.762

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.051,103.762,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/