วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดบง – 430503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดบง

ภาษาไทย : ต. กุดบง  อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

English : Kut Bong ,Phon Phisai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430503

รหัส อำเภอ : 4305

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 18.105

ลองติจูด : 103.118

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.105,103.118,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/