วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดน้ำใส – 400712

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดน้ำใส

ภาษาไทย : ต. กุดน้ำใส  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Kut Nam Sai ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400712

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.697

ลองติจูด : 102.789

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.697,102.789,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/