วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดน้ำใส – 360605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดน้ำใส

ภาษาไทย : ต. กุดน้ำใส  อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ

English : Kut Nam Sai ,Chatturat, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360605

รหัส อำเภอ : 3606

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.596

ลองติจูด : 101.794

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.596,101.794,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/