วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดน้ำใส – 350702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดน้ำใส

ภาษาไทย : ต. กุดน้ำใส  อ. ค้อวัง จ. ยโสธร

English : Kut Nam Sai ,Kho Wang, Yasothon

รหัส ตำบล : 350702

รหัส อำเภอ : 3507

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.415

ลองติจูด : 104.353

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.415,104.353,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/