วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดน้อย – 302006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดน้อย

ภาษาไทย : ต. กุดน้อย  อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

English : Kut Noi ,Si Khio, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302006

รหัส อำเภอ : 3020

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.931

ลองติจูด : 101.753

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.931,101.753,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/