วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดธาตุ – 402301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดธาตุ

ภาษาไทย : ต. กุดธาตุ  อ. หนองนาคำ จ. ขอนแก่น

English : Kut That ,Nong Na Kham, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402301

รหัส อำเภอ : 4023

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.834

ลองติจูด : 102.308

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.834,102.308,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/