วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดดินจี่ – 390205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดดินจี่

ภาษาไทย : ต. กุดดินจี่  อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

English : Kut Din Chi ,Na Klang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390205

รหัส อำเภอ : 3902

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.349

ลองติจูด : 102.273

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.349,102.273,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/