วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดชุม – 350301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดชุม

ภาษาไทย : ต. กุดชุม  อ. กุดชุม จ. ยโสธร

English : Kut Chum ,Kut Chum, Yasothon

รหัส ตำบล : 350301

รหัส อำเภอ : 3503

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.069

ลองติจูด : 104.349

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.069,104.349,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/