วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดชุมแสง – 360502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดชุมแสง

ภาษาไทย : ต. กุดชุมแสง  อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ

English : Kut Chum Saeng ,Nong Bua Daeng, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360502

รหัส อำเภอ : 3605

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.012

ลองติจูด : 101.834

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.012,101.834,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/