วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดชมภู – 341902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดชมภู

ภาษาไทย : ต. กุดชมภู  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Kut Chomphu ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341902

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.202

ลองติจูด : 105.249

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.202,105.249,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/