วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดจับ – 410201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดจับ

ภาษาไทย : ต. กุดจับ  อ. กุดจับ จ. อุดรธานี

English : Kut Chap ,Kut Chap, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410201

รหัส อำเภอ : 4102

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.382

ลองติจูด : 102.515

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.382,102.515,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/