วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดจอก – 301214

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดจอก

ภาษาไทย : ต. กุดจอก  อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

English : Kut Chok ,Bua Yai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301214

รหัส อำเภอ : 3012

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.571

ลองติจูด : 102.502

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.571,102.502,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/