วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดขาคีม – 320714

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดขาคีม

ภาษาไทย : ต. กุดขาคีม  อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์

English : Kut Kha Khim ,Rattanaburi, Surin

รหัส ตำบล : 320714

รหัส อำเภอ : 3207

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.407

ลองติจูด : 103.846

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.407,103.846,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/