วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดขอนแก่น – 401605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดขอนแก่น

ภาษาไทย : ต. กุดขอนแก่น  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Kut Khon Kaen ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401605

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.580

ลองติจูด : 102.502

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.580,102.502,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/