วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดกุง – 350410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดกุง

ภาษาไทย : ต. กุดกุง  อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร

English : Kut Kung ,Kham Khuean Kaeo, Yasothon

รหัส ตำบล : 350410

รหัส อำเภอ : 3504

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.615

ลองติจูด : 104.246

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.615,104.246,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/