วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดกว้าง – 400407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดกว้าง

ภาษาไทย : ต. กุดกว้าง  อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

English : Kut Kwang ,Nong Ruea, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400407

รหัส อำเภอ : 4004

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.475

ลองติจูด : 102.320

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.475,102.320,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/