วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุฎโง้ง – 200609

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุฎโง้ง

ภาษาไทย : ต. กุฎโง้ง  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Kut Ngong ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200609

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.444

ลองติจูด : 101.165

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.444,101.165,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/