วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุง – 332201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุง

ภาษาไทย : ต. กุง  อ. ศิลาลาด จ. ศรีสะเกษ

English : Kung ,Sila Lat, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332201

รหัส อำเภอ : 3322

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.474

ลองติจูด : 104.084

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.474,104.084,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/