วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กื้ดช้าง – 500612

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กื้ดช้าง

ภาษาไทย : ต. กื้ดช้าง  อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

English : Kuet Chang ,Mae Taeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500612

รหัส อำเภอ : 5006

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.269

ลองติจูด : 98.768

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.269,98.768,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/