วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กำแมด – 350303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กำแมด

ภาษาไทย : ต. กำแมด  อ. กุดชุม จ. ยโสธร

English : Kammaet ,Kut Chum, Yasothon

รหัส ตำบล : 350303

รหัส อำเภอ : 3503

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.943

ลองติจูด : 104.379

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.943,104.379,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/