วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กำแพง – 331001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กำแพง

ภาษาไทย : ต. กำแพง  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Kamphaeng ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331001

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.100

ลองติจูด : 104.150

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.100,104.150,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/