วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กำพี้ – 440606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กำพี้

ภาษาไทย : ต. กำพี้  อ. บรบือ จ. มหาสารคาม

English : Kamphi ,Borabue, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440606

รหัส อำเภอ : 4406

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.959

ลองติจูด : 103.144

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.959,103.144,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/