วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กำปัง – 300903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กำปัง

ภาษาไทย : ต. กำปัง  อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

English : Kampang ,Non Thai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300903

รหัส อำเภอ : 3009

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.118

ลองติจูด : 102.060

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.118,102.060,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/