วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กาบเชิง – 320601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กาบเชิง

ภาษาไทย : ต. กาบเชิง  อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

English : Kap Choeng ,Kap Choeng, Surin

รหัส ตำบล : 320601

รหัส อำเภอ : 3206

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.488

ลองติจูด : 103.585

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.488,103.585,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/