วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กาบิน – 341204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กาบิน

ภาษาไทย : ต. กาบิน  อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี

English : Kabin ,Kut Khaopun, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341204

รหัส อำเภอ : 3412

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.757

ลองติจูด : 104.964

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.757,104.964,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/