วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กันทรารมย์ – 310310

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กันทรารมย์

ภาษาไทย : ต. กันทรารมย์  อ. กระสัง จ. บุรีรัมย์

English : Kanthararom ,Krasang, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310310

รหัส อำเภอ : 3103

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.966

ลองติจูด : 103.340

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.966,103.340,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/