วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กันทรารมย์ – 330501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กันทรารมย์

ภาษาไทย : ต. กันทรารมย์  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Kanthararom ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330501

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.717

ลองติจูด : 104.070

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.717,104.070,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/