วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กันตรวจระมวล – 320516

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กันตรวจระมวล

ภาษาไทย : ต. กันตรวจระมวล  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Kanta Wacharamuan ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320516

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.592

ลองติจูด : 103.557

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.592,103.557,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/