วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กังแอน – 320501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กังแอน

ภาษาไทย : ต. กังแอน  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Kang Aen ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320501

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.656

ลองติจูด : 103.406

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.656,103.406,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/