วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กะฮาด – 361503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กะฮาด

ภาษาไทย : ต. กะฮาด  อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ

English : Kahat ,Noen Sa-nga, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361503

รหัส อำเภอ : 3615

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.632

ลองติจูด : 102.026

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.632,102.026,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/