วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กองโพน – 343003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กองโพน

ภาษาไทย : ต. กองโพน  อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี

English : Kong Phon ,Na Tan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 343003

รหัส อำเภอ : 3430

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.965

ลองติจูด : 105.270

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.965,105.270,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/