วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กองนาง – 430203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กองนาง

ภาษาไทย : ต. กองนาง  อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย

English : Kong Nang ,Tha Bo, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430203

รหัส อำเภอ : 4302

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.889

ลองติจูด : 102.592

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.889,102.592,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/