วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กองดิน – 210310

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กองดิน

ภาษาไทย : ต. กองดิน  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Kong Din ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210310

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.815

ลองติจูด : 101.792

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.815,101.792,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/