วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กวางโจน – 361002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กวางโจน

ภาษาไทย : ต. กวางโจน  อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ

English : Kwang Chon ,Phu Khiao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 361002

รหัส อำเภอ : 3610

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 16.282

ลองติจูด : 102.232

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.282,102.232,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/