วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กลาง – 340711

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กลาง

ภาษาไทย : ต. กลาง  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Klang ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340711

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.797

ลองติจูด : 105.141

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.797,105.141,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/