วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กลางใหญ่ – 411708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กลางใหญ่

ภาษาไทย : ต. กลางใหญ่  อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี

English : Klang Yai ,Ban Phue, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411708

รหัส อำเภอ : 4117

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.785

ลองติจูด : 102.375

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.785,102.375,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/